სახიფათო ტვირთის კლასიფიკაცია

/სახიფათო ტვირთის კლასიფიკაცია
სახიფათო ტვირთის კლასიფიკაცია 2019-11-17T14:11:20+00:00

სახიფათოდ ითვლება ტვირთები, რომლებსაც შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმებს. ამგვარი ტვირთების ტრანსპორტირებისათვის საჭიროა სპეციალურად აღჭურვილი ტრანსპორტი და ნებართვები.

სახიფათო ტვირთები გაეროს მიერ დაყოფილია ცხრა კლასად:

1 კლასი – ფეთქებადი მასალები და საგნები;

2 კლასი – შეკუმშული და წნევის ქვეშ გახსნილი გაზები;

3 კლასი – ადვილად აალებადი სითხეები;

4 კლასი – ადვილად აალებადი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები;

5 კლასი – მჟანგავი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები;

6 კლასი – შხამიანი და ინფექციური ნივთიერებები;

7 კლასი – რადიოაქტიური ნივთიერებები;

8 კლასი – მჟანგავი ნივთიერებები;

9 კლასი – სხვა სახიფათო ნივთიერებები.